fbpx

Çizgilerle Anadolu Selçukluları

4.BASKI

Her olayın gerçekleştiği tarihsel bir bağlam vardır. Olgular tarihsel bağlamı içinde anlaşılabilir. Bu nedenle de bugünü anlamak ve geleceği ideallerimiz doğrultusunda biçimlendirmek için geçmişi nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte ele almamız gerekir. “Anadolu Selçukluları Devleti” adlı kitap böyle bir bakış açısıyla hazırlanmıştır.Bizans’ın zayıf düştüğü bir tarihsel dönemde Türklerin bu bölgeye yerleşmeleri, devlet kurmaları ile başlayan süreç Anadolu tarihinin 250 yıllık bir dönemini şekillendirmiştir. 250 yıl sonra yerini Osmanlı İmparatorluğu’na bırakan Anadolu Selçuklu Devleti bu coğrafyanın kültürel mirasına katkı sunmuştur. Bu kitap, tarihin bu dönemine odaklanmaktadır. Halkın gündelik yaşamının anlaşılması kitabın temel amacını oluşturmaktadır. Halkın geçim kaynakları, devletin yönetim anlayışı ve halkla ilişkileri, sultanların ve sarayların ihtişamı, çizgilerle, renklerle ve konuşma baloncukları ve bilgi kutularıyla anlatılmıştır.

Yazan: Ülfet Yaylı, Ender Özkahraman, Behzat Taş
Çizen: Behzat Taş
Sayfa Düzeni: Özgür Güder
Sayfa Sayısı: 48 Ölçü: 19,5 x 24
ISBN: 978-605-4395-18-7

Fiyat: 24,50 TL